Rechtsgebied

Veraart de Granada Advocaten richt zich hoofdzakelijk op het verlenen van rechtsbijstand aan particulieren op het terrein van het strafrecht.

Als bijzonder aandachtsgebied geldt daarbij de verdediging van ontkennende verdachten in zedenzaken.

Naast de zaken die tot het gewone strafrecht worden gerekend worden ook zaken behandeld die vallen onder het bijzonder strafrecht, zoals de Wegenverkeerswet, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie, alsmede zaken die betrekking hebben op het Economisch-, Fiscaal-, en Milieustrafrecht.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door deskundigheid en een persoonlijke benadering van onze cliënten. 

Welkom op de website van Veraart De Granada strafrechtadvocaten
adviseur mr C.J.W. Veraart († 2014)